Agnieszka Kryst „Scores: Partytury” | CwP2017 #4

Według izraelskiej teoretyczki współczesnej emocjonalności Evy Illouz współczesną kulturę i zawiązywane w niej relacje charakteryzuje intymny chłód (cold intimacies). Emocje traktowane są dziś jako słabość, element niekontrolowalny i wymykający się racjonalnym narzędziom poznania. Z kolei Arlie Hochschild w eseju Love and Gold podkreśla, że empatia i zdolność kobiet do miłości stała się na rynku produktem w dystrybucji i traktowana jest jako odnawialne źródło energii.

W pracy „Scores: Partytury” interesuje mnie emocjonalność jako potencjał twórczy oraz manifestacja wolności, jako proces (auto)reformowania poprzez minimalizowanie i maksymalizowanie, opanowywanie i uwalnianie pojedynczego gestu, myśli, czy uczucia.

Praca „Scores: Partytury” jest pogłębieniem praktyki ruchowej, w której emocje i ich fizyczność stają się świadomym narzędziem kompozycji. Podstawową zasadą wypracowanej przeze mnie praktyki ruchowej jest nieustanna transformacja poruszającego się ciała w czasie i przestrzeni. Transformacja rozumiana jest tu jako możliwość rozwoju, potencjał i świadoma decyzja twórcza. Towarzyszy jej konsekwentna praktyka świadomości, pozwalająca zauważyć najmniejsze zmiany w ruchu, która tym samym otwiera drogę do świadomej manipulacji wytwarzanym materiałem. Transformacja będąca ciągłym procesem zmiany i stawania się. Transformacja będąca świadomym narzędziem oporu. Transformacja będąca nieustannym konstruowaniem i dekonstruowaniem, nawarstwianiem i redukowaniem stworzonego materiału ruchowego. Świadome komponowanie materiału ruchowego w czasie rzeczywistym ukazuje emocje jako narzędzia oporu i kreowania formy, a nie jako bezwiedną reakcję na bodziec czy funkcję adaptacyjną.

Pomysł, struktura i choreografia: Agnieszka Kryst

Kreacja i wykonanie: Agnieszka Kryst; Katarzyna Sikora

Dramaturgia: Mateusz Atman

Projekt w ramach Centrum w Procesie 2017

Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa

Patronat Medialny:
Zwykłe Życie, magazyn SZUM, portal taniecPOLSKA.pl, Teatr Dla Was, e-teatr.pl, RDC Radio dla Ciebie

Zdjęcie: Paweł Kuligowski
Grafika: Angelika Topolewska-Pleskot