CHOREOGRAFIA W CENTRUM 2

Nabór zamknięty!
Wybrana grupa uczestników rozpocznie kurs już we wrześniu!
:)

Fundacja Burdąg oraz Centrum w Ruchu zapraszają na kurs:

CHOREOGRAFIA W CENTRUM 2

Choreografia w Centrum 2 to zaawansowany program edukacyjny dla młodych twórców zainteresowanych pogłębieniem praktyki choreograficznej. Po 4 edycjach Kursu choreografii eksperymentalnej Choreografia w Centrum zapraszamy na “Drugi Rok”. Nowy kurs przeznaczony jest dla absolwentów wszystkich poprzednich edycji oraz osób, które mają udokumentowane doświadczenie pracy w dziedzinie choreografii (zrealizowały autorskie spektakle czy performanse lub w inny sposób rozwijały działania choreograficzne).

Choreografia w Centrum 2 poświęcona będzie poszerzonym praktykom choreograficznym – dialogu pomiędzy pracą z ruchem, choreografią, dramaturgią oraz refleksją w kontekście artystycznym i społecznym. Punktem wyjścia i przedmiotem kursu będą indywidualne zainteresowania artystyczne uczestników. Proponujemy podejście do procesu twórczego opierające się na zadawaniu pytań i konfrontowaniu się z nimi poprzez praktykę. Ważnym elementem będzie grupowe poddawanie refleksji i analizie pojawiających się rezultatów oraz rozwijanie umiejętności dawania i korzystania z feedbacku.

Uczestnictwo w kursie wymaga sformułowania PYTANIA, które będzie zgłębiane podczas jego trwania. Interesują nas pytania kierowane ciekawością, odważnie odsłaniające pragnienia i motywacje twórców (więcej na ten temat w formularzu zgłoszeniowym).

Kurs poprowadzą trzy choreografki – Magdalena Ptasznik, Renata Piotrowska-Auffret i Maria Stokłosa. Wartością kursu jest różnorodność metod i punktów odniesienia. Choreografki łączy zainteresowanie politycznością ciała i performansu, a także pytanie o rolę sztuki w szerszym kontekście.


Struktura kursu oraz terminy:

Kurs składa się z trzech modułów.

Na pierwszy moduł złożą się warsztaty twórcze, podczas których uczestnicy podejmą pracę nad pytaniami w różnych perspektywach, stosując odmienne metody – rozwijając praktyki ruchowe, tworząc różnorodne szkice choreograficzne i performatywne, dokonując badań poza obszarem choreografii i pracując nad włączeniem ich w jej obszar. Istotą tego etapu będzie rozwijanie twórczego myślenia i działania wokół własnego zainteresowania. Etap pierwszy, obok warsztatów, zakłada samodzielnie realizowanie zadań pomiędzy zjazdami.

Drugim modułem będzie uczestnictwo w projekcie grupowym prowadzonym przez jedną z choreografek: Ptasznik, Piotrowską-Auffret i Stokłosę. Choreografki stworzą prace zakładające twórcze zaangażowanie i wkład uczestników wykorzystując metody rozwijane we własnych praktykach.

Trzeci moduł będzie pracą nad indywidualnymi projektami. Uczestnicy rozpoczną proces twórczy, podczas którego rozwiną autorskie projekty (np.propozycja warsztatu, badanie artystyczne, działanie performatywne z grupą, solowa etiuda choreograficzna itd.). Na tym etapie praca będzie miała samodzielny charakter wymagający zaangażowania i odpowiedzialności. Stworzymy przestrzeń do tworzenia i eksperymentowania – zapewnimy rezydencję w Centrum w Ruchu, sesje feedbacku oraz indywidualne konsultacje z mentorkami. Finałem kursu będzie prezentacja realizowanego autorskiego projektu na przełomie Maja i Czerwca 2020 roku w Świetlicy Teatru Nowego w Warszawie.

MODUŁ I

od września do grudnia 2019 roku 6 zjazdów weekendowych w Centrum w Ruchu w Warszawie (www.centrumwruchu.pl):

13 września w godzinach 17:00-21:00 – rozpoczęcie kursu (wszystkie prowadzące)

14-15 września

5-6 oraz 19-20 października

9-10 listopada

30.11 – 01 oraz 14-15 grudnia

MODUŁ II

Tygodniowy zjazd w Studio Burdąg prowadzony przez wszystkie choreografki

termin: 18-26 stycznia 2020 roku

http://www.burdagstudio.com/

MODUŁ III

równolegle dwie ścieżki – kontynuacja zjazdów grupowych (5) oraz mentoring i rezydencja w Centrum w Ruchu w Warszawie

Na zakończenie – pokaz prac w świetlicy Nowego Teatru w Warszawie

Mentoring: wraz z końcem modułu II każdy uczestnik kursu dokonuje wyboru jednej mentorki, następnie od lutego do maja 2020 roku ma możliwość skorzystania z 3 konsultacji (spotkań / skype) z wybraną mentorką;

Rezydencja: w lutym uczestnicy zostają zaproszeni na 5-dniową rezydencję w Centrum w Ruchu. Dodatkowo w maju będą mieć możliwość korzystania z sal w Centrum w Ruchu, w miarę indywidualnie zgłaszanych potrzeb oraz dostępności sali;

Zjazdy grupowe:

29. lutego – 01 oraz 21-22 marca

04-05 oraz 25-26 kwietnia

15-17 maja – trzydniowy wspólny zjazd całej grupy wraz z wszystkimi mentorkami

Zakończenie: prezentacje w świetlicy Nowego Teatru, maj lub czerwiec 2020 roku

 

WYMOGI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Do uczestnictwa w kursie niezbędne są gotowość do samodzielnej pracy poza zajęciami (m.in. własny research i samodzielna praca w studio, wspólne oglądanie spektakli) oraz chęć uczestniczenia w kolektywnym modelu pracy podczas kursu i przy realizacji prezentacji (dawanie i korzystanie z feedbacku, współpraca koncepcyjna czy realizacyjna przy organizacji wydarzenia końcowego). W programie kluczowy będzie wkład własny uczestników – grupy twórców wspierających swój rozwój i uczących się od siebie nawzajem.

CENA:

3900 zł za CAŁY ROCZNY kurs!

Cena obejmuje koszt całego szkolenia, łącznie ze zjazdem w Studio Burdąg (w tym zakwaterowanie + sala taneczna 24h) oraz rezydencją w Centrum w Ruchu. Cena nie obejmuje wyżywienia ani dojazdu do Studia Burdąg ani zakwaterowania w Warszawie

Deadline zgłoszeń: 15 czerwca 2019r.

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

https://goo.gl/forms/QyMPOdxdltV7TX7L2

Wyniki kwalifikacji ogłosimy drogą mailową do 10 lipca 2019r.

Wybranym uczestnikom zostaną przesłane dalsze informacje oraz dane do przelewu.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty, trzy raty po 1000 zł i czwarta rata 900 zł, płatne w terminach:

I rata – do 1 września 2019 roku

II rata – do 1 października 2019 roku

III rata – do 1 listopada 2019 roku

VI rata – do 1 stycznia 2020 roku

Pierwszą ratę płatności lub całość kwoty należy uiścić do dnia 1.09.2019r.

Nie uiszczenie opłaty do ustalonego terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie, na miejsce danej osoby zapraszana jest wówczas następna osoba z listy rezerwowej.

Osoby wybrane do udziału w projekcie deklarują uczestnictwo w minimum 9 z 11 zjazdów weekendowych w Centrum w Ruchu oraz całym zjeździe w Studio Burdąg.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych zasad.

 

O PROWADZĄCYCH:

Renata PIOTROWSKA – AUFFRET
Jest choreografką i performerką; w swoich pracach wykorzystuje narzędzia tańca eksperymentalnego, sztuk performatywnych, dramaturgii i teatru. Piotrowska zestawia choreografię z myśleniem konceptualnym. Kontempluje wspólczesny świat poprzez czerpanie inspiracji z własnych doświadczeń i tekstów teoretycznych z zakresu nauk humanistycznych. Interesują ją współczesne polityki ciał, analizowane przez pryzmat polityk i reprezentacji ciał historycznych i z obcych kultur. Ma na swoim koncie spektakle: „Teraz” / 2007, „Tańcząc z Wrogiem” / 2007, seria UNKNOWN / 2008 – 2010, “break SZTUKA WOJNY” / 2010, „UNKNOWNS.SEANS” / 2011, film taneczny „Inside” / 2011, „The Forest”_work in progress / 2013, „Śmierć. Ćwiczenia i wariacje“ / 2014, „Wspólne“ / 2016. W roku 2008, w 2010 i 2017 jej spektakle: “Tańcząc z Wrogiem”, “Unknown” i „Śmierć. Ćwiczenia i wariacje” były wytypowane do prestiżowego przeglądu – Polska Platforma Tańca.
Współpracowała z takim miejscami jak: CSW Zamek Ujazdowski, Galeria Zachęta, Nowy Teatr, Teatr Studio, Instytut Teatralny, Art Stations Foundation z Poznania, CK Zamek w Poznaniu, Centrum Choreograficzne w Montpellier, Narodowe Centrum Tańca w Paryżu, Scena Narodowa w St. Brieuc i inne. Piotrowska pracuje również z reżyserami teatralnymi tworząc choreografie do spektakli dramatycznych.  Jest kilkukrotną stypendystką Instytutu Adama Mickiewicza, Art Stations Foundation oraz stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu “Młoda Polska” (2010) i programu „Stypendium Ministra” (2013) oraz priorytetową artystką Areowaves (2017).  W latach 2007-2011 prowadziła regularne zajęcia z improwizacji, kontakt improwizacji i świadomości ciała w Warszawie oraz warsztaty w Polsce i za granicą. Jest twórczynią programu edukacyjnego o tańcu „Mam ochotę na taniec” w Teatrze Ochoty w Warszawie, który zakłada łączenie teorii z praktyką oraz współtwórczynią rocznego kursu choreografii eksperymentalnej organizowanego przez Fundację Burdąg. Jest członkinią kolektywu warszawskich choreografów Centrum w Ruchu. Absolwentka Akademii Teatralnej i programu ex.e.r.ce „Research and Choreography” w CCN Montpellier we Francji.

Magdalena PTASZNIK
Choreografka, performerka, absolwentka School for New Dance Development (SNDO) w Amsterdamie i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku ukończyła kurs instruktorski tańca współczesnego przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Stypendystka programu DanceWEB 2011 (ImPulsTanz, Wiedeń) i NRW Tanzrecherche 2013 (Niemcy). Studiowała m.in. u Debory Hay, Rii Higler, Benoît Lachambra, Xaviera Le Roy czy Roberta Steijna. Magdalena jest autorką, przede wszystkim, prac solowych (m.in. „surfing”, ,,surface.territory”, „exercises for a Hero”), które prezentowała w Holandii, Niemczech, Portugalii, Rumunii i Polsce. W ostatnich latach angażuje się we współprace twórcze. W tym formacie współtworzyła spektakl Surplus (z hiszpańską choreografką i artystką wizualną Mariną Colominą) oraz Złote Demony (z Marią Stokłosą i Martą Ziółek). Magdalena jest współtwórczynią rocznego Kursu Choreografii Eksperymentalnej i prowadzi autorskie warsztaty z obszaru choreografii i praktyki ruchu. Od kilku lat współpracuje z reżyserami teatralnymi tworząc choreografie i ruch sceniczny do spektakli dramatycznych (m.in. pracowała z Anną Karasińską i Gosią Wdowik).
O choreografii myśli, jako o narzędziu umożliwiającym tworzenie warunków dla odmiennego doświadczania i postrzegania czasu, przestrzeni, ciał. Ciało postrzega, jako wehikuł tego doświadczenia. Pracuje i żyje w dwóch miastach – Warszawie i Amsterdamie.

 

Maria STOKŁOSA
Ukończyła choreografię w School for New Dance Development (SNDO) w Amsterdamie oraz wydział tańca współczesnego w London Contemporary Dance School at The Place. Współpracuje z wieloma artystami takimi jak Wojtek Ziemilski (Come Together), Meg Foley (Action is Primary), Magdalena Ptasznik i Marta Ziółek (Złote demony), Peter Pleyer (Moving the mirror), Maija Reeta Raumanni (On Open Form), Iza Szostak i Wojtek Pustoła (Wylinka), i innymi. Jest autorką ruchu scenicznego do opery Pawła Mykietyna pt. “Czarodziejska Góra.” Występowała w spektaklach Jeremy Wade.’a, Lisy Nelson czy Sary Shelton Mann. Stokłosa była inicjatorką i opiekunką artystyczną wielu projektów edukacyjnych dla tancerzy i choreografów. Prowadzi regularne zajęcia w Centrum w Ruchu w Warszawie, a także liczne warsztaty w Polsce i zagranicą. Jest zaangażowana w wiele działań na rzecz rozwoju lokalnej sceny tańca eksperymentalnego – jako prezeska Fundacji Burdąg, współzałożycielka Centrum w Ruchu, kuratorka cyklu prezentacji „Aktywizm tańca. Przestrzenie choreografii” w MCK Nowy Teatr w Warszawie oraz przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca.

 

ORGANIZATORZY:

Fundacja Burdąg www.fundacjaburdag.com

Centrum w Ruchu www.centrumwruchu.pl


KONTAKT:
kontakt: Ola Zdunek (+48) 606-706-208, kontakt@fundacjaburdag.com