CIAŁO, DŹWIĘK, CZAS. Warsztat choreograficzny z Marią Scaroni i Marią Stokłosą!

Zapraszamy na nowy cykl warsztatów: CHOREOGRAFIA W RELACJI.
Corocznie we wrześniu w Studio Burąg.

W tym roku otwieramy cykl pierwszym warsztatem: CIAŁO, DŹWIĘK, CZAS
który poprowadzą:
Maria F. SCARONI oraz Maria STOKŁOSA!

 

*** for english please scroll down***

Fundacja Burdąg zaprasza na nowy cykl warsztatów:

CHOREOGRAFIA W RELACJI

corocznie we wrześniu w Studio Burąg.

Cykl otwiera pierwszy warsztat:

CIAŁO, DŹWIĘK, CZAS

który poprowadzą:

Maria F. SCARONI

oraz

Maria STOKŁOSA


TERMIN: 11 – 16 września 2017r.

Warsztat składać się będzie z trzech sesji warsztatowych dziennie. Poranne movement research, poobiedna praca choreograficzna, wieczorne oglądanie i rozmawianie o etiudach / wspólne oglądanie prac itp.

Opis warsztatu poniżej!

11 września startujemy o godz. 12:00.

Dodatkowo – można zostać i korzystać ze studia do 17 sierpnia włącznie!

MIEJSCE:

Niepowtarzalne Studio Burdąg!

www.burdagstudio.com

CENA:

800 zł za CAŁY warsztat!!!

Cena obejmuje koszt całego warsztatu, zakwaterownia oraz dostępu do studia tanecznego 24h. Nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz dojazdu.

Istnieje możliwość zamówienia dwudaniowych obiadów w cenie 25zł / obiad (płatność w gotówce na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu)

ORGANIZATOR:

Fundacja Burdąg

www.fundacjaburdag.com

Deadline zgłoszeń: 21 sierpnia 2017r.

W celu zgłoszenia prosimy o przesłanie krótkiego CV (max 1 strona) oraz dwóch zdań uzasadnienia (w treści maila) dlaczego chcesz wziąć udział w warsztacie – na adres: kontakt@fundacjaburdag.com

Liczba miejsc ograniczona!

Wyniki kwalifikacji ogłosimy drogą mailową do 23 sierpnia 2017r.

Wybranym uczestnikom zostaną przesłane dalsze informacje oraz dane do przelewu.

Płatności należy dokonać do dnia 30.08.2017r.

Nie uiszczenie opłaty do ustalonego terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie, na miejsce danej osoby zapraszana jest wówczas następna osoba z listy rezerwowej. Zgłoszenie chęci swojego uczestnictwa w warsztacie jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.

Język prowadzenia warsztatu: angielski

OPIS WARSZTATU:

CIAŁO, DŹWIĘK, CZAS

Celem warsztatu jest ponowne wypróbowanie oraz zgłębienie koncepcji i praktyk dotyczących relacji tańca i muzyki. Planujemy podzielić czas warsztatów na wspólny taniec, indywidualne badania oraz pokazy. Ważną częścią będzie także umiejscowienie naszych poszukiwań w najnowszej historii sztuk performatywnych. Zwrócimy uwagę na inspirujące przykłady współpracy między choreografkami/ choreografami i twórcami/ twórczyniami muzyki oraz na prace odnoszące się do relacji obu dziedzin.

Prowadzącym zależy zarówno na tym, aby podzielić się z uczestnikami swoim doświadczeniem, jak i na tym aby wspierać indywidualne zainteresowania uczestników.

Praca w Studio Burdąg umożliwi nam prowadzenie eksperymentów zarówno w sali, jak i w plenerze. Będziemy pracować z dźwiękami przyrody, różnymi gatunkami muzyki oraz zatyczkami do uszu.

Tematy, od których rozpoczniemy nasze spotkanie:

Pierwotna relacja tańca do dźwięku: jeśli taniec i dźwięk są starożytne, to jaka dzisiaj jest nasza relacja do ekstazy?

Ciało jako ucho.

Taniec jako komentarz do muzyki.

Choreografia stworzona aby ilustrować koncept muzyczny.

Jak zostać hiper-wrażliwym słuchaczem?

Jaką rolę dajemy muzyce w swoich choreografiach?

Czy kiedykolwiek zawładnął tobą jakiś utwór muzyczny?

Warsztat dedykowany jest tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą ruchu i choreografii oraz nowym zjawiskom w sztukach performatywnych – studentom oraz absolwentom wydziałów tańca i choreografii, tancerzom na wszystkich poziomach zaawansowania a także osobom zajmującym się innymi dziedzinami sztuki.

Przywieźcie ze sobą utwory, które was fascynują i te które znacie na pamięć!

O PROWADZĄCYCH:

Maria F. SCARONI

Maria F. Scaroni is a dance artist. She interprets choreographic works, creates dances and hosts dance workshops. Trained independently, moved to Berlin in 2004, where she works as a freelance dancer performing/creating with Jess Curtis, Jeremy Wade, Frank Willens, Tino Sehgal, Vania Rovisco, Hannah Hegenscheidt, Wilhelm Groener, (a.o.). Since 2011 Maria collaborates with Meg Stuart, (Until Our Hearts Stop, Sketches/Notebook, with its following initiative Supernova , and Built To Last), sharing with her and part of the Berlin dance community, the commitment to improvisation as a performance event (City Lights, Auf den Tisch!, Politics of Ecstasy). Scaroni’s choreographic works focus on the process of collaboration, play with durational experiences and are featured by a crossbreeding between performance, choreography and installation. Maria teaches in Berlin’s University HZT and is involved in developing independent training programs (in Berlin, P.O.R.C.H. and Smash) researching the body as material. She holds a Masters degree in Italian Modern Literature, with a thesis on education and dance.

www.mariafscaroni.wordpress.com

Maria STOKŁOSA

Ukończyła choreografię w School for New Dance Development (SNDO) w Amsterdamie oraz wydział tańca współczesnego w London Contemporary Dance School at The Place. Współpracuje z wieloma artystami takimi jak Wojtek Ziemilski (Come Together), Meg Foley (Action is Primary), Magdalena Ptasznik i Marta Ziółek (Złote demony), Peter Pleyer (Moving the mirror), Maija Reeta Raumanni (On Open Form), Iza Szostak i Wojtek Pustoła (Wylinka), i innymi. Jest autorką ruchu scenicznego do opery Pawła Mykietyna pt. “Czarodziejska Góra.” Występowała w spektaklach Jeremy Wade.’a, Lisy Nelson czy Sary Shelton Mann. Stokłosa była inicjatorką i opiekunką artystyczną wielu projektów edukacyjnych dla tancerzy i choreografów. Prowadzi regularne zajęcia w Centrum w Ruchu w Warszawie, a także liczne warsztaty w Polsce i zagranicą. Jest zaangażowana w wiele działań na rzecz rozwoju lokalnej sceny tańca eksperymentalnego – jako prezeska Fundacji Burdąg, współzałożycielka Centrum w Ruchu, kuratorka cyklu prezentacji „Aktywizm tańca. Przestrzenie choreografii” w MCK Nowy Teatr w Warszawie oraz przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca.

www.marysiastoklosa.pl

Zapraszamy!

kontakt: Ola Zdunek

(+48) 606-706-208

kontakt@fundacjaburdag.com

www.fundacjaburdag.com

***INFORMATIONS IN ENGLISH***

Burdąg Foundation starts a new cycle of workshop:

CHOREOGRAPHING IN RELATION

each September in Burdąg Studio

First workshop of a new cycle:

BODY, SOUND, TIME

will be lead by:

Maria F. SCARONI

and

Maria STOKŁOSA


WHEN: 11 – 16 of September 2017

Three workshop sessions per day: movement research in the mornings, choreographic work after lunch, evenings – showing / wathing / talking about pieces of work etc.

See description of the workshop below!

We start on 11.09 at 12:00 a.m.

Additionally – you can stay and work till 17th of September! For free!

WHERE:

Incredible Burdąg Studio!

www.burdagstudio.com

PRICE:

200 euro for all!!!

Price includes the whole workshop, accommodation and use of the dance hall 24h. In addition, it is possible to order two-course lunch (25 zł / person / meal), paid in cash on spot. Transport means are not included.

ORGANIZER:

Burdąg Foundation

www.fundacjaburdag.com

Deadline to appy: 21.08.2017

In order to apply for workshop please send us a short bio / CV (max 1 page) and very shortly write in your email why would you like to take part in this workshop. Send it to: kontakt@fundacjaburdag.com

Number of places is VERY limited!

Results will be announced by email to 23th of September 2017.
Selected participants will receive bank transfer details.

To secure your spot you have to pay till 31.08.2017. If you do not pay a fee by that time, a person loses the opportunity to participate in the workshop, and in its place we invite the first person from the reserve list. Sending the application is unequivocal acceptance of the above conditions.

Language: english

ABOUT THE WORKSHOP:

BODY, SOUND, TIME

We propose to gather around several ideas and practices that include music and dance.

Time will be divided between practical study, individual research and sharings, as well as the theoretical introduction to the recent historical context of the music and dance collaborations, and works inspired by this issue.

Maria F. Scaroni and Maria Stoklosa will share their experiences as well as guide participants through their individual interests within the subject.

Working in Burdag Studio will provide us a possibility to experiment in both dance studio and in the nature. We will be working with sounds of nature, different types of music and ear plugs.

Our starting point:

The primal urge to dance with sound. If dance and sound are ancient, what is now our relationship with ecstasy?

The body as Ear.

Dance as a commentary to the music.

A dance designed to illustrate a musical concept.

What if we become hypersensitive listeners?

How do we use music as dancers and choreographers?

Have you ever been possessed by a piece of music?

Workshop is dedicated for those who want to learn more about movement, choreography and new ideas within performing arts – for students and graduates of dance and choreography departments, dancers on every level of experiences and artists connected with different fields.

Bring music which is fascinating for you or which you know by heart!

ABOUT TEACHERS / CHOREOGRAPHERS:

Maria F. SCARONI

Maria F. Scaroni is a dance artist. She interprets choreographic works, creates dances and hosts dance workshops. Trained independently, moved to Berlin in 2004, where she works as a freelance dancer performing/creating with Jess Curtis, Jeremy Wade, Frank Willens, Tino Sehgal, Vania Rovisco, Hannah Hegenscheidt, Wilhelm Groener, (a.o.). Since 2011 Maria collaborates with Meg Stuart, (Until Our Hearts Stop, Sketches/Notebook, with its following initiative Supernova , and Built To Last), sharing with her and part of the Berlin dance community, the commitment to improvisation as a performance event (City Lights, Auf den Tisch!, Politics of Ecstasy). Scaroni’s choreographic works focus on the process of collaboration, play with durational experiences and are featured by a crossbreeding between performance, choreography and installation. Maria teaches in Berlin’s University HZT and is involved in developing independent training programs (in Berlin, P.O.R.C.H. and Smash) researching the body as material. She holds a Masters degree in Italian Modern Literature, with a thesis on education and dance.

Maria STOKŁOSA

Choreographer and dancer.Studied choreography at the School of New Dance Development in Amsterdam (2003 – 2007) and contemporary dance at the London Contemporary Dance School at The Place in London (1997-2000). Her works include: Ecdyis, MaMa Perform, Intercontinental, The Right Hemisphere, Vacuum, presented in Poland, Germany, Austria, The Netherlands, Russia and USA. Recently she has been involved as a choreographer in the production of Pawel Mykietyn’s opera The Magic Mountain. In 2010 her piece Let’s Dance Chopin made in collaboration with her father, composer Janusz Stoklosa was presented at the Expo in Shanghai.Marysia is currently collaborating with Meg Foley and will participate in her Action is Primary exhibition at the ICE Box in Philadelphia (US) in April 2016. Marysia worked as a dancer for Berlin based choreographer Jeremy Wade touring his Glory and And pulled out their hair…worldwide between 2006 and 2008.She also danced in This Universe by Maija Reeta Raumanni; Project Zero Point by Sara Shelton Mann; Die Zauberflote with choreography by Min Tanaka; B.O.B The Final Cut by Dick Wong; sex me not by Aitana Cordero; Vivienne by Lea Anderson and Bach Bench by Jonhathan Lunn. She practices improvisation and takes part in numerous music and dance improvisation projects in Poland and The Netherlands. Since 2008 Marysia has been very actively involved in the development of the Polish dance scene. She leads the Burdag Foundation and creates new opportunities for dance such as Performing Arts Residency Burdag in Masurian Lakes (www.burdagstudio.com) and most recently Centrum w Ruchu (Center in Motion) – an artist-run working space for a collective of independent choreographers in Warsaw. In 2011 and 2012 she has also curated an international festival of young choreography (Przeglad Nowego Tanca). In 2014 she became a leader of the Program Board at the Institute of Music and Dance (IMIT).

www.marysiastoklosa.pl

See you in Burdąg!


contact: Ola Zdunek

(+48) 606-706-208

kontakt@fundacjaburdag.com

www.fundacjaburdag.com