Karol Tymiński „Badania nad Materią” – premiera CwP2019

W swoich “brutalistycznych” choreografiach, które często w niemalże laboratoryjny sposób eksplorują materię jak i konstrukcję ludzkiego ciała, Karol Tymiński przedstawia performera raczej jako fizyczny byt niż jako w pełni ukształtowaną jednostkę ludzką.

Działanie to, które sam Tymiński nazywa “uprzedmiotowieniem” jest przewrotne. Podejście do ciała człowieka jako do “rzeczy” nie służy w pracy artysty jego degradacji, lecz jest zabiegiem odzierania jednostki z kulturowo narzuconych schematów, poszukiwaniem pierwotności, otwierającym możliwości na alternatywne scenariusze kształtowania się tożsamości. Artysta w tych działaniach stara się również kwestionować antropocentryczny stosunek człowieka do jego otoczenia podkreślając jego przynależność do świata materii.

W “Badaniach nad Materią” poszukiwania Tymińskiego krystalizują się w postaci poetyckiego języka mówiącego o intymnej relacji pomiędzy człowiekiem, a materią nieożywioną. Między-materialna erotyka, której pojęcie Tymiński rozwija w swoich artystycznych badaniach i która jest punktem wyjściowym dla performansu, wymykając się interpersonalnemu charakterowi bliskości jest próbą rzucenia wyzwania dominującym zagadnieniom wokół seksualności, ciała jak i tożsamości. W tym spektaklu artysta przeprowadza widza przez doświadczenie samochodowej kraksy, która jest przez niego rozumiana jako seksualny akt.

“Badania nad Materią”
9-11.10.2019 godz. 18.00
BWA Warszawa
ul. Marszałkowska 34/50/666

aut. wyk. Karol Tyminski
prod. Joanna Manecka

Organizator: Fundacja Burdąg, Centrum w Ruchu
BWA Warszawa
Projekt: Centrum w Procesie

Partner: Wawerskie Centrum Kultury
Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy medialni: Magazyn Szum, e-teatr.pl, Didaskalia Gazeta Teatralna,Radio Kampus, teatralny.pl