Karolina Kraczkowska”I sneak into my subliminal space”| CwP2018#1

"Łowca Androidów" to dystopijna wizja przyszłości, podszyta filozoficznymi zagadnieniami na temat rzeczywistości i zależności. W świecie zaawansowanej technologii, kto i co może być uznane za istotę ludzką? Replikanci stają się dla ludzi punktem odniesienia. W jaki sposób człowiek konstruuje poczucie tożsamości? Czy może on polegać na percepcji? Skąd może mieć pewność kim na prawdę jest? Co jeśli to on okaże się największym złudzeniem? Spektakl bada zależność pomiędzy tym co organiczne i nieorganiczne, umysłem i ciałem, początkiem, trwaniem, wygaśnięciem, wyborem - efektem głębokiego i autentycznego pragnienia a wyuczonym, zaprogramowanym schematem. Czy istnieje jedna koncepcja ludzkości czy bycie istotą ludzką to ciągła praca w procesie?


Opracowanie muzyczne: Sasha Zakrevska (Polychain) na podstawie oryginalnej ścieżki dźwiękowej Blade Runner Vangelisa

Muzyka: Vangelis Blade Runner End Titles Isidore Solaris Rising

Opieka artystyczna: Peter Pleyer

Materiał powstał także podczas pracy nad pokazem w ramach SOLO PROJEKT PLUS 2018 - programu rezydencyjnego Art Stations Foundation

Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa

Zdjęcie: Karolina Kraczkowska