Centrum w Procesie

To trzyletni program koprodukcji premier i pokazów work in progress artystów Centrum w Ruchu. Jest zaproszeniem do wspólnego patrzenia, słuchania i mówienia o choreografii, platformą kameralnego współuczestnictwa widzów i artystów w procesie tworzenia.

Centrum w Procesie to prezentacje spektakli w fazie rozwoju. Pokazy odbywają się na różnym etapie zaawansowania pracy – mogą być ukazaniem efektów pierwszych poszukiwań choreograficznych, wyników badań, fragmentów bądź szkicu całości spektaklu. Prezentacje w Centrum w Ruchu połączone są z otwartymi rozmowami, do których moderowania zapraszamy gości, osoby profesjonalnie związane ze sztuką. 

W trwającym ostatnie trzy lata programie realizacji pokazów Centrum w Procesie zaproponowaliśmy widzom uczestnictwo w powstawaniu ponad 20 profesjonalnych choreografii, z których większość trafiła do światowego obiegu sztuki: na sceny teatralne i do galerii w kraju i zagranicą. W pokazach w Centrum w Ruchu uczestniczyło około 400 osób, natomiast w spektaklach, które z nich powstały, minimum 4000 – w Polsce, Azji i Ameryce Północnej.

Celem Centrum w Ruchu jest dotarcie do osób profesjonalnie zajmujących się sztuką i tańcem oraz interwencja w życie mieszkańców stolicy, która przyczyni się do zmiany widzenia miasta. Siedziba znajduje się w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej, gdzie swoje miejsce mają także inne organizacje społeczne. Centrum w Ruchu tworzy 10 profesjonalnych choreografów z grupą stałych współpracowników, artystów i kuratorów – ludzi z pomysłami, a jednocześnie czołówkę niezależnych artystów w Warszawie.

Projekt współfinansowany jest przez Miasto St. Warszawa.