Maria Stokłosa „Królowa Wody” | Premiera CwP 2018#2

„Królowa ze swoim ciałem. Działa, a dopiero potem ocenia. Ryzykuje i podejmuje relacje z innymi. Królowa spotyka się z chaosem – człowiekiem. Korzysta ze zgromadzenia widzów. Jeżeli jest ich odpowiednia liczba, przedstawienie rozszerza się i rozlewa”.

Królowa Wody to spektakl oparty na improwizowanym szamaniźmie. Trójka artystów z różnym doświadczeniem spotyka się, aby odkrywać i praktykować współczesną magię. Królowa Wody to figura z wróżby patronująca tym staraniom. Podstawową intencją jest potrzeba zmiany (w nas, w innych, w naszych relacjach z innymi, w tym kraju, na tej planecie). Motywacją jest cierpie wynikające z bezsilności. Język odgrywa ważną rolę. Język nieokreślania, krążenia, wpadania i ośmieszania się, ale i język konkretu, opisu, sytuowania się w precyzyjnym miejscu. Artyści przy wsparciu widzów podejmą próbę (ponownego) uwierzenia w sprawczą moc sztuki – rytuału, który promieniuje na całą społeczność, daleko poza wąski krąg odbiorców.

Praktyką artystyczną Marysi Stokłosy w ciągu ostatnich trzech lat była improwizacja budowana na zadaniach. W kolejnej pracy to nie samo działanie czy uwaga performerki, ale jej intencja zajmuje centralne miejsce. Do pomocy zaprasza tancerkę i producentkę wydarzeń kulturalnych w Warszawie, Kasię Sztarbałę oraz Mateusza Kowalczyka – Szamana Polskiego, tegorocznego absolwentę ASP. Fundamentem pozostaje improwizacja oraz widzowie jako katalizator działań.