Maria Stokłosa „Wychodząc od działania”

Maria Stokłosa rezygnuje z próby stworzenia zamkniętej formy spektaklu. Punktem wyjścia jest rozwijanie praktyki improwizacji ruchowej, która zmienia swój kształt w zależności od miejsca, czasu i widowni - energii, którą generuje.

Projekt rozpoczął się w 2015 roku, kiedy filadelfijska artystka Meg Foley zaprosiła Marię Stokłosę do współpracy nad rozwojem praktyki Action is primary. Obecnie obie choreografki kontynuują pracę nad solowymi spektaklami, wymieniając rezultaty badań podczas regularnych spotkań online. W kształtowaniu kolejnych pokazów pomagają Marii Stokłosie zaproszeni przez nią twórcy – rzeźbiarka Alicja Bielawska, dramaturżka Eleonora Zdebiak, reżyserka światła Karolina Gębska oraz ‘świadkowie’ – regularnie zmieniający się artyści i teoretycy, m.in. badaczka tańca Katarzyna Słoboda, choreografki Maija Reeta Raumanni i Anna Nowicka. Łącznie, od maja do grudnia 2017 roku, powstanie czterdzieści performansów.

Wychodząc od działania to spektakl, który nigdy nie będzie miał premiery, nigdy nie powstanie końcowy produkt. Jego siła, wynikająca z ciągłego negocjowania własnej tożsamości, to zdolność do transformacji, w której jedyną stałą jest ciągła zmiana uwagi.

Choreografia, wykonanie: Maria Stokłosa
Współpraca: Alicja Bielawska, Maija Reeta Raumanni, Katarzyna Słoboda, Eleonora Zdebiak i inni.

Dokumentacja: Mary Szydłowska, Filip Madejski

Produkcja: Katarzyna Sztarbała, Fundacja Burdąg

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa


Pokazy z zaproszonymi świadkami odbyły się w Centrum w Ruchu (w dn. 29.05.2017, 2 oraz 26.06.2017, 26.07.2017) oraz w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki (18.07.2017). W charakterze świadka do projektu zaproszone zostały: dramaturżka Eleonora Zdebiak, reżyserka światła Karolina Gębska, badaczka tańca Katarzyna Słoboda, performerka i choreografka Maija Reeta Raumanni, choreografka Katarzyna Sitarz oraz reżyserka Anna Karasińska.

Istotną częścią projektu jest wymiana artystyczna oraz edukacyjna realizowana podczas pokazów dedykowanych konkretnym grupom odbiorców. Do tej pory odbyły się spotkania ze studentami Instytutu Kultury Polskiej we współpracy z Agnieszką Sosnowską, grupą uczestniczek kursu „Choreografia w Centrum” realizowanego przez Centrum w Ruchu, artystami rezydentami A.I.R. z Centrum Sztuki Współczesnej we współpracy z kuratorką Anną Ptak, ze studentami Akademii Sztuk Pięknych: w pracowni PDP Mirosława Bałki, a w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie ze studentami Piotra Kopika.

Otwarte pokazy dla szerokiej publiczności odbyły się w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej U-jazdowski (29.06 oraz 9.10.2017), Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki (19 i 20.07.2017), Ladomku na Otwartym Osiedlu Jazdów (25, 29 i 30.07.2017), w Centrum w Ruchu w Wawerskim Centrum Kultury (3, 4.11), w TR Warszawa (12.11) i Centrum Sztuki Tańca w Warszawie (13.11).


Patroni medialni:   TVP Kultura, taniecPOLSKA.pl, Teatr dla Was, e-teatr.pl, Wiadomości Sąsiedzkie

Zdjęcie: Katarzyna Szugajew
Grafika: Emma Dajska