Ramona Nagabczyńska „More” | CwP2017 #3

W 1993 roku Genesis P'Orridge i jego partnerka Lady Jaye Breyer zaczynają proces stopniowej transformacji własnych ciał. Ma ona doprowadzić do sytuacji, w której obydwa ciała nie tylko będą wyglądały tak samo, ale staną się tym samym. Cut-upową metodą P'Orridge i Breyer generują razem nową pandrogyniczną istotę, którą nazywają Breyer-P'Orridge. Jest to część wieloletniego utopijnego projektu „Pandrogyne”.

W 2017 roku Elon Musk zakłada firmę Neuralink, która zaczyna pracować nad bezprzewodowym interfejsem mózg-komputer. Zadaniem mokrej technologii Musk’a jest stworzenie sieci internetowo-mózgowej łączącej ludzki umysł lub wiele ludzkich umysłów z bankiem pamięci cyfrowej. Konsekwencją będzie powstanie środowiska, w którym kategorie tożsamości indywidualnej i zbiorowej zaczną domagać się radykalnej reorganizacji.

Wykorzystując idee realizmu eksperymentalnego, MORE zakłada eksperymentowanie z potencjalnością ciała i myśli, a tożsamość traktuje jako konstrukt o płynnych i negocjowalnych granicach. Głównymi narzędziami wytwarzania materiału choreograficznego będą więc fantazja, modyfikacja, subwersywne przekraczanie istniejących porządków i proponowanie nowych. Podejmowanie prób, testowanie ograniczeń oraz możliwości i projektowanie alternatywnych rozwiązań.  Wyjście poza ramy rzeczywistości, którą da się przewidzieć i pójście o krok dalej – w stronę, której nie da się jeszcze nawet pomyśleć. Choreograficzna utopia na miarę Utopii Tomasza Morusa.

POMYSŁ I CHOREOGRAFIA: Ramona Nagabczyńska

WSPÓŁPRACA: Magda Jędra

WYKONANIE: Magda Jędra i Ramona Nagabczyńska