Trening umiejętności miękkich poprzez ruch

Trening online rozwijający umiejętności miękkie poprzez somatykę i świadomą pracę z ciałem

Zapraszamy na bezpłatny trening online rozwijający umiejętności miękkie poprzez somatykę i świadomą pracę z ciałem!
Jest to interaktywny, praktyczny trening, łączący metody wykorzystywane w pedagogice społecznej, tańcu współczesnym, terapii tańcem i ruchem oraz innych metodach uczenia się poprzez doświadczenie. Częścią tego procesu jest refleksja czym umiejętności miękkie w ogóle są, jak się mają do naszych potrzeb związanych z życiem zawodowym i jak znaleźć ich zastosowanie w wykonywanej przez nas pracy.
Wydarzenie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu Moving into Soft Skills:

Trening odbywa się w dwóch grupach, harmonogram poniżej.
PROWADZĄCE:
Natalia Oniśk – edukatorka, tancerka, performerka i aktywistka taneczna. Prowadzi regularne zajęcia i warsztaty z kontakt improwizacji, improwizacji i świadomości ciała. Studiuje Body-Mind Centering (Somatic Movement Education Program), praktykuje Metodę Feldenkraisa i Ruch Autentyczny. Słuchaczka Dwuletniego Studium Psychologii Procesu. Ukończyła kurs choreografii eksperymentalnej organizowany przez Centrum w Ruchu. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program “Kultura w Sieci”) oraz Alternatywnej Akademii Tańca.
Ksenia Opria — tancerka kontakt improwizacji, facylitatorką ruchu, w swoją pracę wplata praktyki somatyczne. Absolwentka kursu Education in Dance and Somatics, Eastern Finland Sports Institute. W 2019 r. została certyfikowaną praktyczką Ilan Lev Method. Praktykuje Ruch Autentyczny, Metodę Feldenkraisa.
Maria Stokłosa — choreografka i tancerka, absolwentka School for New Dance Development w Amsterdamie oraz wydziału tańca współczesnego w London Contemporary Dance School, członkini międzynarodowej sieci choreografów Advancing Peforming Arts Project (APAP), prezeska Fundacji Burdąg, jedna z założycielek warszawskiego Centrum w Ruchu — kolektywu eksperymentalnych choreografów.
Aleksandra Zdunek – psychoterapeutka, psycholożka, edukatorka, koordynatorka projektów edukacyjnych i artystycznych. Prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci, warsztaty rozwojowe, terapię grupową, zajęcia z improwizacji poprzez ruch oraz wsparcie dla firm w zakresie szkoleń i pracy nad relacjami w zespołach. Współprowadzi Fundację Burdąg, współtworzy projekt Moving into Soft Skills. W swojej pracy kieruje się myślą: „moją rolą jest wsparcie danej osoby lub grupy w odkrywaniu swojej własnej mocy i wewnętrznego bogactwa.”
www.aleksandrazdunek.pl
Harmonogram grupy A – dla nauczycieli
17 listopada wtorek 17:00-19:00
21 listopada sobota 10:00-12:00, 13:00-15:00
22 listopada niedziela 10:00-12:00, 13:00-15:00
24 listopada wtorek 17:00-19:00
29 listopada niedziela 10:00-12:00, 13:00-15:00
Harmonogram grupy B – otwartej
Cały program obejmuje 5 spotkań w godzinach od 17:00 do 20:00, w dniach:
20 listopada (piątek)
23 listopada (poniedziałek)
27 listopada (piątek)
30 listopada (poniedziałek)
4 grudnia (piątek)
WIĘCEJ O PROJEKCIE MOSS:
Założeniami projektu jest:
1. Tworzenie nowych metod do nauki kompetencji miękkich i rozwijanie ich;
2. Znalezienie odpowiedzi na lukę pomiędzy systemem edukacji formalnej a potrzebami uczestników rynku pracy;
3. Sprawczość, z której rodzi się umiejętność kreowania swojej ścieżki zawodowej,
4. Budowanie zaufania do siebie,
5. Polepszenie jakości kompetencji miękkich.
Umiejętności miękkie, którymi zajmuje się MOSS:
1. Komunikacja – klarowność, słuchanie, świadomość ciała, prezentacja, mówienie przed publicznością, gotowość bycia widoczną/ym.
2. Adaptacja – tolerancja wobec zmian i niepewności, elastyczność.
3. Przywództwo – facylitacja, podejmowanie decyzji, feedback, umiejętność obserwowania.
4. Praca w zespole – współpraca, negocjowanie, rozwiązywanie problemów, inkluzja, empatia, świadomość różnic.
5. Kreatywność – kształtowanie procesu twórczego, inspiracje, poczucie przestrzeni i formy.
6. Uważność i koncentracja.
7. Samoregulacja – równowaga pomiędzy napięciem i rozluźnieniem, pracą i odpoczynkiem. Zarządzanie czasem, energią.
8. Uczenie się – świadomość osobistych nawyków uczenia się, nauka w grupie, dzielenie się wiedzą.
Projekt jest realizowany i współfinansowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+