Umiejętności miękkie poprzez ruch

Warsztaty

Czym będziemy się zajmować na tym warsztacie?
– rozpoznaniem jakie umiejętności już mamy
– mapowaniem tych, które chcemy rozwinąć
– ucieleśnieniem, uruchomieniem umiejętności
– zobaczeniem siebie i swojego ciała takiego, jakim jest na dziś
– docenieniem tego, co we mnie
Każda osoba uczestnicząca w warsztacie, nawet praktykując w grupie czy parach, będzie podążać swoją indywidualną ścieżką. Na początku warsztatu, za pomocą naszego narzędzia do mapowania umiejętności, każda osoba wyłoni te umiejętności, którymi następnie będzie się zajmowała w kolejnych dniach.
To Ty jako uczestnik_czka jesteś własną przewodnikiem_czką w procesie uczenia. Tu nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Jest Twoja własna. Najlepsza.
Prowadzące zaś będą facylitować proces równoważąc czas na praktykę (doświadczanie), refleksję oraz integrację. To nie będzie warsztat, na którym w krótkim czasie zasypiemy się informacjami bez możliwości ich przetworzenia. Damy sobie czas.
Warsztat łączy metody wykorzystywane w pedagogice społecznej, tańcu współczesnym, terapii tańcem i ruchem oraz innych metodach uczenia się poprzez doświadczenie. Częścią tego procesu jest rozpoznanie, czym są umiejętności miękkie i jakie potrzeby są z nimi związane.
Dla uczestników/-czek zaproponujemy narzędzie do autorefleksji i badania umiejętności miękkich do pracy indywidualnej w trakcie i po warsztacie.
OSOBY PROWADZĄCE:
Natalia Oniśk:
Edukatorka, tancerka, performerka i aktywistka taneczna. Prowadzi regularne zajęcia i warsztaty z kontakt improwizacji, improwizacji i świadomości ciała. Studiuje Body-Mind Centering (Somatic Movement Education Program), praktykuje Metodę Feldenkraisa i Ruch Autentyczny. Słuchaczka Dwuletniego Studium Psychologii Procesu. Ukończyła kurs choreografii eksperymentalnej organizowany przez Centrum w Ruchu. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program “Kultura w Sieci”) oraz Alternatywnej Akademii Tańca.
Aleksandra Zdunek:
Psychoterapeutka, psycholożka, edukatorka, koordynatorka projektów edukacyjnych i artystycznych. Prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci, warsztaty rozwojowe, terapię grupową, zajęcia z improwizacji poprzez ruch oraz wsparcie dla firm w zakresie szkoleń i pracy nad relacjami w zespołach. Współprowadzi Fundację Burdąg, współtworzy projekt Moving into Soft Skills. W swojej pracy kieruje się myślą: „moją rolą jest wsparcie danej osoby lub grupy w odkrywaniu swojej własnej mocy i wewnętrznego bogactwa.”
www.aleksandrazdunek.pl
Zakres umiejętności miękkich, którymi się zajmuję MOSS:
1. Komunikacja – klarowność, słuchanie, świadomość ciała, prezentacja, mówienie przed publicznością, gotowość bycia widoczną/ym.
2. Tolerancja wobec zmian i niepewności, elastyczność.
3. Przywództwo – facylitacja, podejmowanie decyzji, feedback, umiejętność obserwowania.
4. Praca w grupie – współpraca, negocjowanie, rozwiązywanie problemów, inkluzja, empatia, świadomość różnic.
5. Kreatywność – kształtowanie procesu twórczego, inspiracje, poczucie przestrzeni i formy
6. Uważność i zarządzanie uwagą.
7. Samoregulacja – równowaga pomiędzy napięciem i rozluźnieniem, pracą i odpoczynkiem. Zarządzanie czasem, energią.
8. Umiejętność uczenia się – świadomość osobistych nawyków uczenia się, nauka w grupie, dzielenie się wiedzą.