Weronika Pelczyńska „Polowanie”. Premiera CwP

Performans "Polowanie" jest procesem ujawniania zapisów rzeczywistości we współczesnych nieustannie śledzonych i tropionych ciałach. Jednak to nie ciało i jego biologiczne życie jest miejscem naszych doświadczeń. Jest nim język, za pomocą którego nasze przeżycia ulegają tekstualizacji albo stają się dla nas niedostępne. Przestajemy rozumieć sygnały własnego ciała. Pod powierzchnią języka, poza jego zasięgiem, żyją konkretne ciała i to na nich dokonują się nieczytelne dla nas inskrypcje strachu. Odsłanianie ukrywanych i wykluczonych z dyskursu społecznego doświadczeń ciała jest kluczowe dla rozpoznania rzeczywistości, w której zasadą praktykowania władzy stała się dystrybucja strachu i zarządzanie nim.

Współczesne taktyki rządzenia na terenie Zachodu to także rozprzestrzenianie lęku przed zamachami terrorystycznymi i budowanie strachu przed inwazją „niezachodnich obcych”. Ekonomicznie znajdujemy się w kondycji nieustannych dłużników, z lękiem pomijamy wiadomości o kapitalistycznych praktykach poza obrębem zachodniego świata. Ciągłość praktykowania podziałów klasowych i rasowych, nie mieszcząca się w rozprzestrzenianym systemie zachodnich wartości, czyni z nas milczących świadków tego czego nie chcielibyśmy akceptować. Zarządzane w ten sposób podmioty/ciała nieustannie negocjują z własnym i cudzym strachem.

Konwencje o „prawach człowieka” nie gwarantują życia bez strachu. Strach to wina i wewnętrzny problem jednostek. Internalizujemy i zapisujemy w naszych ciałach poczucie braku konkretnych wartości z powodu odczuwanego przez nas strachu. Chcemy by uspokajała nas medycyna i policja, chcemy ton środków psychotropowych i nieustannej inwigilacji. Pierwotny strach, z którym się rodzimy zostaje wykorzystany, przetworzony w doświadczenie polityczne oraz społeczne, które (de)formuje i przekształca nasze ciała.

To co własne i prywatne ulega upolitycznieniu, bo staje się narzędziem dzięki, któremu władza w najgłębszy sposób może ingerować w nasze życie. Nieujawniony kulturowo i niewyrażony symbolicznie strach narodzin, z którym musi poradzić sobie każda matka i każde dziecko zostaje ukradziony i przekształcony w traumę, na której łatwo buduje się kompensacyjną potrzebę siły.

Szczególnie znaczącymi w naszej pracy są pojęcia takie, jak:
strach przed granicą ciała / zwierzęcy strach / być sparaliżowanym ze strachu / obezwładniający strach / paniczny strach / strach przed byciem śledzonym / lęk przed byciem porzuconym, osamotnionym / lęk przed złem, które wyrządzam / agresja ze strachu / walka ze strachem / lęk przed fizyczną zagładą / strach przed bólem / strach przed umarłymi, duchami, śmiercią / strach przed brakiem pieniędzy / strach przed obcymi / strach przed nieludzkim

Performerzy: Izabela Chlewińska, Magdalena Fejdasz, Weronika Pelczyńska, Łukasz Przytarski

Twórcy: Weronika Pelczyńska, Agnieszka Zawadowska, Monika Nyckowska, Jacqueline Sobiszewski, Antonina Benedek

Produkcja i promocja: Maria Sapeta, Ewa Kędziora, Magdalena Pelczyńska-Korzun

Wydarzenie w ramach:
Centrum w Procesie 2017

Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa

Sponsorzy: DE SOTO Sp. z o.o. ; Peltech

Patronat Medialny:
Zwykłe Życie, magazyn SZUM, portal taniecPOLSKA.pl, Teatr Dla Was, e-teatr.pl, RDC Radio dla Ciebie

Projekt graficzny:
Antonina Benedek